FAQ

Často kladené otázky

V čom je káva August Roy® výnimočná ?

Spôsobom praženia, zmesou kávy a filozofiou.

Prečo je zo Starej Turej?

Zo Starej Turej pochádzal August Roy

Kto je August Roy?

August Roy (1822 – 1884)

August Roy obetavo pracoval na pozdvihnutí životnej úrovne podjavorinského ľudu. V Starej Turej i na blízkych kopaniciach staval nové školy, učil ľud očkovaniu, vysádzaniu ovocných stromov, pestovaniu úrodnejších odrôd obilia a vôbec lepšiemu hospodáreniu. Postaral sa o zväčšenie priestorov kostola, nové zvony i organ. Po vyhorení starej fary v roku 1852 postavil novú. Bola strediskom slovenských vlastencov a národovcov i dôležitým centrom kultúrneho života. Svoje vlastenectvo vyjadril A. Roy i účasťou na založení spolku Tatrín v Čachticiach, dňa 10.augusta 1847.
V snahe hospodárskeho povznesenia drobného ľudu dal A. Roy podnet na založenie Pomocnej pokladnice v Starej Turej a stal sa jej prvým predsedom. Bol tiež zakladajúcim členom evanjelického Gymnázia v Turčianskom Svätom Martine.
August Roy, ev.a.v. kňaz, sa narodil 18. januára 1822 v Lazoch pod Makytou ako syn tamojšieho farára Jána Roya, pochádzajúceho z Giraltoviec. Študoval v Komárne, Štiavnici, Prešporku a na univerzite v Halle. Dňa 27.marca 1847 bol zvolený za kazateľa Božieho slova v Starej Turej.
A. Roy uzatvoril manželstvo s Františkou, dcérou lubinského farára Juraja Holubyho. Jej najstarší brat, Karol Holuby, bol známy slovenský martýr a ako študent bol za svoje národné presvedčenie spolu s Vilkom Šulekom uväznený a pri Hlohovci 26.októbra 1848 popravený. Starší brat Gustáv pôsobil ako ev.a.v. farár v Lubine. Jeho druhou ženou bola prvá slovenská poetka píšuca pod pseudonymom Ľudmila Javorinská. Najmladší brat bol Dr. Jozef Ľudovít Holuby, ktorý pôsobil ako farár v Zemianskom Podhradí, známy slovenský botanik, publicista a etnograf. Matka manželky, Františka rod. Bobok, pochádzala zo zemianskeho rodu. Mladší brat Augusta Roya, Pavel, si zobral za manželku Boženu Hurbanovú, dcéru J.M. Hurbana a ich syn Vladimír Roy (17.4.1885 Kochanovce, 6.2.1936 Nový Smokovec) bol známy slovenský básnik.
August Roy s manželkou Františkou mali päť detí: Máriu, Kristínu, Boženu, Jaroslavu a Ľudmilu. Syn dcéry Boženy bol Ondrej Chorvát, učiteľ a aktívny účastník SNP, umučený v Trenčíne na Brezine (1944).

August Roy zomrel 16.júna 1884 a je pochovaný na staroturianskom cintoríne.

Kto sú sestry Royové?

Mária Royová – významná skladateľka duchovných piesní.

Kristíny Royová – najprekladanejšia slovenská spisovateľka.

Mária a Kristína Royové boli priekopníčkami sociálnej práce na Slovensku. V Starej Turej zriadili útulne pre siroty, chorých a bezprizorných, nemocnicu, sirotinec Chalúpku i starobinec Domov bielych hláv. Sestry Royové sú tiež autorkami prvého poštúrovského spevníka, zakladateľkami prvej slovenskej diakonie i prvej besiedky. K. Royová je dodnes jednoznačne najprekladanejším slovenským spisovateľom. Taktiež bola fakticky prvou slovenskou kazateľkou a čelnou predstaviteľkou slovenského prebudeneckého hnutia, ktoré formálne zastrešovali spolky Modrého kríža. Ústredný spolok v Starej Turej tak široko zasahoval do duchovného diania nášho národa vrátane obyvateľov slovenskej Dolnej zeme či odsťahovalcov v Amerike. Ľudia zasiahnutí týmto prúdom často radikálnym spôsobom menili svoje životy, z rodín zmizlo násilie a alkohol, z obcí vymizli krčmy, mnohí Slováci si začali hlbšie uvedomovať i brániť svoju národnú identitu.