Naša filozofia

Základom k vzniku novej značky kávy August Roy®, neboli komerčné ambície, ale hlboká empatia tímu autorov, odborníkov a spolupracovníkov k potrebám iných. Naším cieľom je ponúknuť zdravú a kvalitnú potravinu výnimočnej chuti. Výnosy z jej predaja venujeme výlučne na podporu v oblasti kultúry, vzdelávania, rozvoja detí a mládeže, podporu organizácií, ktoré pomáhajú  v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že aj takýmto filantropickým projektom môžeme pozitívne ovplyvniť našu spoločnosť.