Príbehy

Ľudia na lôžkach

Množstvo imobilných ľudí, spravidla starších pacientov s celkovo zhoršeným stavom, zostáva na lôžku bez pohybu. Často zostávajú ležať doma v starostlivosti svojich najbližších. V takýchto prípadoch už po niekoľkých hodinách nehybného ležania vznikajú dekubity (preležaniny). Dekubity sú rany spôsobené tlakovým poškodením tkanív spôsobené dlhým súvislým ležaním pacienta. Ide o závažnú a obávanú komplikáciu, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života.

Najlepšou prevenciou je mobilizácia pacientov. Nie vždy je to možné a práve preto treba pravidelne striedať polohu (polohovanie) pacienta, aby sa znížila doba pôsobenia tlaku. Efektívnou pomôckou sú antidekubitné matrace a polohovateľné postele. Nie je vždy jednoduché tieto pomôcky včas zabezpečiť.

Rodinám v takejto núdzi začalo zapožičiavať antidekubitné matrace a polohovateľné postele občianske združenie Sluha. Jedná sa o najmodernejšie aktívne antidekubitné matrace s kompresorom, ktorý zabezpečuje striedanie tlaku na tkanivá zadnej časti tela, na ktorej pacient leží. Tým sa výrazne predchádza vzniku dekubitov.

Rozhodli sme sa z predaja kávy podporovať aj takúto prácu. Veríme, že pravidelným prispievaním organizácii Sluha, o. z. na nákup antidekubitných matracov a polohovateľných postelí pomôžeme mnohým rodinám v núdzi.

o Marekovi

Jeden z príbehov ktorý súvisí s kávou August Roy® je aj príbeh o Marekovi, ktorý je nadaný umelec pochádzajúci z obce neďaleko Nového Mesta nad Váhom. Jeho rodičia nikdy nemali peniaze na rozdávanie. Keďže sú kresťansky a hudobne založení, Marka a jeho dvoch súrodencov dali študovať na Základnú školu Kristíny Royovej v Trenčíne, ktorej súčasťou bola aj základná umelecká škola. Tu sa zamiloval do svojej celoživotnej lásky – gitary, s ktorou žije už viac než dve desaťročia. Okrem učeniu sa hneď venoval aj zaučovaniu ďalších spolužiakov. Taktiež sa začal hudobne angažovať v rámci svojho cirkevného zboru. Postupne rozvíjal svoj diapazón hudobných žánrov a nástrojov. Ku klasickej gitare (španielke) sa pridali aj: akustická (jumbo/dreadnought), basová gitara, bicie a elektro-fonická gitara. Vo svojom cirkevnom zbore viedol mládežnícku hudobnú skupinu a do dnes hrá vo chválospevovej skupine na nedeľných zhromaždeniach. Keďže Marek je z finančne nezaistenej rodiny, padlo rozhodnutie vyučiť sa remeslo, ktoré má predpoklady priniesť stabilný príjem. Nastúpil na stolárčinu, popri ktorej ukončil prvý cyklus štúdia na ZUŠ. Nasledovalo 8 rokov, keď Marek hudobne napredoval len ako samouk. Stolárske remeslo vykonával pod psychickým tlakom. Ťažko znášal neustále nebezpečenstvo úrazu, ktorý by mohol ohroziť realizovanie jeho hudobnej vášne. Odišiel a po pol roku si našiel prácu vo fabrike. Jeho hudobné sny však neutíchali. Marek hudbou slúžil, vyučoval, zapájal sa do rôznych charitatívnych a kultúrnych projektov ako, okrem iného, aj ekumenický projekt: muzikál Zastávka. Neskôr sa mu ponúkla pomoc z o. z. SLUHA, v ktorom postrehli jeho nadanie, povzbudzovali ho a ponúkli pomoc, aby si doplnil svoje hudobné vzdelanie. Marek tak mohol nastúpiť na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. V hre na gitare ho začala viesť profesorka Mgr. Mária Máliková a triednou učiteľkou sa mu stala PhDr. Jana Horilová. Marek tiež začal spolupracovať na muzikálových projektoch združenia: Vianoce na celom svete, Môj pastier, Kúzlo Vianoc a tiež ďalší ekumenický projekt: muzikál Víla Šťastenka. Vďaka štúdiu na konzervatóriu sa po rokoch strávených vo fabrike stal učiteľom hudby na ZUŠ. Toto čiastočné splnenie jeho sna, živiť sa hudbou, zmenilo jeho život. V súčasnosti Marek úspešne dokončil štúdium na konzervatóriu absolutóriom, túži neustále napredovať a slúžiť svojím nadaním. Učí na základnej umeleckej škole.

Osipovci

Ďalším príbehom je príbeh rodiny Osipovcov, ktorým sa narodila dcérka Noemi s mozgovou obrnou. Má šancu do troch rokov, špeciálnou rehabilitáciou, podporiť vývin motorických a mentálnych funkcií, ktoré presahujú finančné možnosti rodiny. Tento príbeh si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.