Ľudia na lôžkach

Množstvo imobilných ľudí, spravidla starších pacientov s celkovo zhoršeným stavom, zostáva na lôžku bez pohybu. Často zostávajú ležať doma v starostlivosti svojich najbližších. V takýchto prípadoch už po niekoľkých hodinách nehybného ležania vznikajú dekubity (preležaniny). Dekubity sú rany spôsobené tlakovým poškodením tkanív spôsobené dlhým súvislým ležaním pacienta. Ide o závažnú a obávanú komplikáciu, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života.

Najlepšou prevenciou je mobilizácia pacientov. Nie vždy je to možné a práve preto treba pravidelne striedať polohu (polohovanie) pacienta, aby sa znížila doba pôsobenia tlaku. Efektívnou pomôckou sú antidekubitné matrace a polohovateľné postele. Nie je vždy jednoduché tieto pomôcky včas zabezpečiť.

Rodinám v takejto núdzi začalo zapožičiavať antidekubitné matrace a polohovateľné postele občianske združenie Sluha. Jedná sa o najmodernejšie aktívne antidekubitné matrace s kompresorom, ktorý zabezpečuje striedanie tlaku na tkanivá zadnej časti tela, na ktorej pacient leží. Tým sa výrazne predchádza vzniku dekubitov.

Rozhodli sme sa z predaja kávy podporovať aj takúto prácu. Veríme, že pravidelným prispievaním organizácii Sluha, o. z. na nákup antidekubitných matracov a polohovateľných postelí pomôžeme mnohým rodinám v núdzi.