Andrej Lysák

Spolu s občianskym združením Premena sme sa mohli zúčastniť na benefičnom muzikály „Ako prišli lastovičky domov“ pod vedením režisérky Jany Feríkovej. Výťažok z muzikálu a z predaja kávy August Roy bol použitý na účely liečby Andreja Lysáka z NMnV, po cievnej mozgovej príhode v Adeli Medical centre, v Piešťanoch.