Podpora konferencie EVS

EVS – evanjelizačné stredisko je občianske združenie, ktoré s láskou, porozumením a múdrosťou prináša tomuto svetu zvesť o Božej láske. Robí tak už niekoľko rokov prostredníctvom vydávania kníh, väzenskej misii, návštev cirkevných zborov a v neposlednom rade prostredníctvom konferencie EVS. Aj tento rok sa stretlo viac ako 600 účastníkov všetkých vekových generácií na už 22. misijnej konferencii EVS v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Rečníci z Nórska, Anglicka, Ameriky a Slovenska, ochotní dobrovoľníci a spolupracovníci. Na konferencii nechýbala mestská hra pre mladých, káva August Roy, či kvalitné knihy. Prijali sme pozvanie zapojiť sa do služby a tento rok sme na konferencii EVS zabezpečili kávový catering.
Zorganizovanie takejto konferencii si vyžaduje veľa ochotných ľudí ale aj finančné prostriedky. Práve preto sme sa rozhodli, že z každej predanej kávy na konferencii prispejeme na prenájom sály.
Konferencia EVS, to sú kvalitné prednášky a spoločenstvo, ktoré vydrží až za hrob. Ak ste ju nezažili, prednášky z nej si môžete vypočuť na chcemviac alebo pozrieť na youtube.
Nezostaňte však pri tom, príďte ju o rok zažiť s nami. 1.-3. máj 2020, Žilina. Všetky info sa dozviete včas, ak budete sledovať fb.com/evsko alebo konferencia.evs.sk