Podporiť nás môžete aj s 2% z dane

Okrem kúpy kávy nás môžete podporiť aj 2% z dane pre občianske združenie Sluha o.z.

  • Fyzická osoba, zamestnanec do 30. 4. 2017 na príslušný daňový úrad doručí
    Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane.
  • Právnická osoba uvedené informácie vyplní v rámci daňového priznania do 31. 3. 2017.

Na podporu o.z. Sluha, potrebujete vyplniť tieto informácie:

Názov: SLUHA
Sídlo: Čulenova 2338/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42020395
Právna forma: občianske združenie

Fyzická osoba, zamestnanec do 30. 4. 2017 na príslušný daňový úrad doručí
Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Právnická osoba uvedené informácie vyplní v rámci daňového priznania do 31. 3. 2017.

Na podporu nášho združenia, potrebujete vyplniť tieto informácie:

Názov: SLUHA
Sídlo: Čulenova 2338/21, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42020395
Právna forma: občianske združenie

Potvrdenie o zaplateni dane

Vyhlasenie

Poucenie k vyhlaseniu