Miško Ripel

Miško Ripeľ má 16 rokov. Venoval sa športu a aktívne hrával futbal. Až do jednej nešťastnej chvíle, v auguste roku 2018. Pri skoku do bazéna hlavou narazil na jeho okraj a zostal ochrnutý na horné aj dolné končatiny. Začal boj o jeho život. Šanca, že raz bude stáť na vlastných nohách a chodiť, bola veľmi malá. Miško mal však šťastie. Zistilo sa, že jeho miecha nie je úplne prerušená. Zrazu je tu nádej. Bude musieť bojovať a podstúpiť množstvo pravidelných profesionálnych rehabilitácii. To je ale veľmi finančne náročné. Bez pomoci a podpory iných ľudí, by to nebolo možné zvládnuť. Ďakujeme všetkým, ktorí Miškovi pomohli. Ďakujeme aj Vám, ktorý ste si kúpili kávu August Roy. Z predaja kávy sme mohli aj Miškovi prispieť na týždňovú rehabilitáciu v Adeli centre. Miško je odhodlaný a tvrdo pracuje. Robí veľké pokroky a má nádej na peknú budúcnosť.