VÝŤAŽOK Z KÁVY AUGUST ROY ZA NOVEMBER A DECEMBER VENUJEME:

Michalovi Ripelovi na rehabilitáciu v Adeli centre.