Dištriktuálny deň ZD ECAV

Dnes sme mohli poslúžiť prípravou kávy aj na dištriktuálnom dni Západného dištriktu ECAV v Banskej Bystrici na tému Nový život.

Ďakujeme za pozvanie.