Káva August Roy na Campfeste 2017

Už o pár dní sa začne ďalší ročník kresťanského festivalu Campfest. Tento rok bude mať tému PREMENA. Veríme že cena zaplatená na kríži bola dosť vysoká na premenu nielen jednotlivca, ale aj našich rodín, vzťahov, priateľov, našich komunít, ale aj celej spoločnosti. Účastníci môžu na Campfeste nájsť okrem hudby aj útulné a príjemné prostredie na […]

Podporiť nás môžete aj s 2% z dane

Okrem kúpy kávy nás môžete podporiť aj 2% z dane pre občianske združenie Sluha o.z. Fyzická osoba, zamestnanec do 30. 4. 2017 na príslušný daňový úrad doručí Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane. Právnická osoba uvedené informácie vyplní v rámci daňového priznania do 31. 3. 2017. Na podporu o.z. Sluha, potrebujete […]